Селото Бесвица се наоѓа во Општина Демир Капија .Некогаш со 300 куќи, сега само со неколку во кој живеат стари луге.Карактеристичен за селото е  чинарот кој се наоѓа сред село-стар 500 години.

Related Videos

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА