На 13 мај.2019 година (понеделник) беше одбележанa уште една годишнина од живот и делото на истакнатиот револуционер, раководител и учител Димче Ангелов - Габерот и му се оддаде заслужена почит, со што уште еднаш се потврди големото значење на Габерот во придонесувањето на слободарските идеи.

На  28.02.2019 година Советот на општина Демир Капија ја одржа осумнаесетата седница на која беа разгледани и усвоени петнаесет точки од дневниот ред.

Со реконструкцијата беа опфатени повеќе градежни активности

Во тек е одвивањето на „Неделата на традицијата Св.Трифун 2019“.

     

   На 23.04.2019 година Советот на општина Демир Капија ја одржа деветнаесетата седница на која беа разгледани и усвоени четиринаесет точки од дневниот ред.

 

Советот на општина Демир Капија ја одржа седумнасетта седница на која беа разгледани и усвоени дваесет точки од дневниот ред.

Општина Демир Капија реализираше работилница предвидена во проектот EU CAN – “European Counter and Alternative Narratives Network”,  преку програмата Европа за граѓаните.

 Во општина Демир Капија во име на традицијата продолжи да се слави и негува споменот на великомаченикот и чудотворецот Свети Трифун.

Деновиве нашиот клуб беше организатор на првиот изборен натпревар во кајак на диви води во дисциплината спуст.

Состанок за збогатување на туристичката понуда на Деми Капија
МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА