Денеска учениците од Централното и  подрачните училишта во с. Бистренци и с. Корешница заедно со одделенските наставнички и наставниците по Англиски јазик, по повод Новогодишните и Божиќните празници одржаа приредби на кои преку песнички, стихотворби и драматизации ја испратија старата, а со насмевки сакаа да ја дочекаат Новата година.
Покрај родителите, присуствуваа и Градоначалникот на Општина Демир Капија г. Лазар Петров, директорката на нашето училиште Менче Николова и дел од стручната служба. 
Градоначалникот заедно со Дедо Мраз на учениците им подели новогодишни пакетчиња и им посака здравје, среќа и успех во учењето.

Со ова успешно ја заокруживме старата година, а на учениците им посакуваме среќни и весели празници и убав зимски распуст.

48425466_1152647308226052_4766340734125080576_n.jpg48427187_1152647138226069_7544647755264688128_n.jpg49044800_1152648578225925_3353564143218065408_n.jpg

Советот на општина Демир Капија ја одржа тринаесетта седница на која беа разгледани и усвоени девет точки од дневниот ред.

Советот на општина Демир Капија ја одржа петнаесетата седница на која беа разгледани и усвоени шест точки од дневниот ред.

С О О П Ш Т Е Н И Е

„Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот и постапката за доделување на општински награди и признанија бр.07-185/1 од 11.09.1998 година донесен од Советот на општина Демир Капија, Комисијата за доделување награди и признанија покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на наградата "7-ми Ноември" и признанија за 2018 година.

1. Иницијатива за доделување на награда "7-ми Ноември" и признание може да поднесат сите физички и правни лица од Општина Демир Капија. Иницијативата се поднесува во писмена форма и истата содржи пошироко образложение за кандидатот односно кандидатите кои се предлагаат за наградата односно признанието, неговите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општина Демир Капија и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, образованието, културата, здравствената заштита и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

Подносителот на иницијативата во својот предлог задолжително мора да назначи дали кандидатот или кандидатите се предлагаат за награда "7-ми Ноември" или признание.

2. Наградата "7-ми Ноември" се доделува на поединци, група творци, претпријатија, установи, организации и здруженија на граѓани, за особено значајни остварувања од интерес на општината.

3. Признанијата се доделуваат за посебен придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на Општина Демир Капија.

4. Иницијативите се доставуваат до Советот на Општина Демир Капија, Комисија за доделување награди и признанија на ул.11-ти Октомври бб Демир Капија најдоцна до 25 Октомври 2018 година.“

Претседател на Комисија за доделувае на награди и признанија Сузана Крстева

 

На 26.11.2018 година Советот на Oпштина Демир Капија ја одржа четиринаесетата седница на која беа разгледани и усвоени седум точки од дневниот ред.

При денешната посета на спортистите од здружението на пензионери од Демир Капија од страна на претседателот на здружението Благој Кавазовски градоначалникот Лазар Петров беше запознат за одржаните 23 републички спортски натпревари кои се одржаа на 2 септември во Радовиш.

„Почитувани сограѓани,

Со Вашата доверба и поддршка да станам градоначалник на општина Демир Капија, која ми ја дадовте пред точно една година, ме задолживте да работам чесно и транспарентно, а воедно тоа беше и моето предизборно ветување дека граѓаните имаат право да ја знаат вистината и да имаат претстава каква е фактичката состојба во нашата општина.

Кога ја презедов функцијата градоначалник на општина Демир Капија бев свесен дека ќе се соочам со финансиски проблеми и долгови на општината, но не очекував дека висината на тој долг може да биде толку голема за една мала општина како што е Демир Капија. По извршената финансиска ревизија беше утврдено дека покрај реалните побарувања општината има превземено и многу нереални обврски и со тоа висината на краткорочниот општинскио долг изнесуваше:

– Обврски кон добавувачи -47.376.910,00 денари
– Обврски кон вработени по основ на плати и надоместоци за плати на износ од 2.679.177,00 денари
– Обврски по основ на неисплатени хонорари членови на Совет на Општина на вкупен износ од 962.504,00 денари
– Обврски кон физички лица по основ за експропријација на недвижности во вкупен износ од 929.670,00 денари
– Обврски по оснсов на позајмица од Влада на износ од 2.000.000,00 денари

При извршеното ревидирање на некои од веќе реализираните проекти и проекти чија реализација сеуште трае, дојдов до сознанија дека за ниту еден од овие проекти не е отпочната нивната исплата

Од увидот во релизираните проекти како што се Изградбата на градски плоштад и Улично осветлување, чија вредност изнесува 38.162.004,00 денари , дојдов до констатација дека отплатата за истите треба да започне во 2019 година, односно на исплатата и претходел грејс период . На сличен начин е отпочната и реконструкцијата на домот на културата „Мирка Гинова“, проект чија вредност изнесува 30.000.000,00 денари, а чија реализација е во тек.

Јас имам должност да ви ги предочам сите овие факти бидејќи голем дел од овие проекти се реализираат со вашите пари и никој нема право да си препишува заслуги, а притоа да ги одлага обврските кои произлегуваат од самата реализација на проектите. Никој нема право да го отуѓува општинскиот имот на своја рака, а уште помалку да го присвојува истиот.

Законите треба да важат за сите подеднакво. Секој оној кој се огрешил пред законот мора да одговара без оглед на тоа дали е функционер или не. Раката на правдата е долга и кога –тогаш допира до секого кој го прекршил законот иако многумина се сомневаа во тоа. Времето покажа дека во Македонија конечно почнува да владее правото.Јас по природа сум личност која соработува, отворен за сугестии и совети како од своите соработници, така и од граѓаните, се со една цел -да ги подобрам условите и да овозможам ЖИВОТ ЗА СИТЕ во нашата општина.

Во текот на изминатата година успеав да ги реализирам следниве активности и проекти:
– Асфалтирање на регионалниот пат до село Клисура во дожина од 1км со кое е опфатена и улицата Наум Наумов,

– Асфалтирање на регионалниот пат Демир Капија – Неготино кој минува низ село Бистренци со должина од 3 км

– Тампонирање на улиците во селата Бистренци, Корешница и Прждево со вкупна должина од 7 километри.

– Изградба на канализациона мрежа во с.Чифлик во должина од 500 метри

Набавени се:

-35 поцинковани контејнери за комунален отпад. Овие контејнери ќе бидат распределена по селата на територијата на општина Демир Капија и во општината

– 920 пластични канти за комунален отпад кои ќе бидат распределени по селата на територијата на општина Демир Капија и општината.

Во тек е и проект за изградба на нов резервар за вода од 200м3 за водовод во с. Корешница чија цел е обезбедување на почиста вода за пиење на месното население во с. Корешница.

Преку реновирање на кровната конструкција реконструирано е подрачното училиште во с.Корешница.

Одобрен е и проект за адаптирање на веќе постоечки простории за детска градинка во с. Корешница чија реализација ќе започне на почетокот од 2019 година.

Добиен проект за создавање услови за ново сообраќајно поврзување со автопатот Е-75 преку доизградба на анекс на клучка во соработка со центарот за развој на Вардарски плански регион на износ од 5.436.069,00 денари.

-Проект за изградба на Авантуристички парк Демир Капија кој ќе придонесе за промовирање на општина Демир Капија како туристичка дестинација во регионот за кој веќе е аплицирано и се очекува негово одобрување.

– Во текот на измината година големо внимание посветивме и на привлекување на нови инвестиции. Во таа насока четири големи компании одлучија да инвестираат во нашата општина и истите во 2019 година ќе почнат со работа . Од нив три ќе бидат за одгледување и преработка на марихуана за медицински потреби и една фабрика за природно ѓубриво. Се очекува со реализацијата на овие инвестиции да се отворат минимум 200 нови работни места во нашата општина.

Општина Демир Капија редовно им помага на своите сограѓани кои припаѓаат на социјално ранливи категории и досега по тој основ се исплатени 50.0000 денари. Тука би го споменал и дванаестчленото семејство Алимови од с.Бистренци за кое се гради семејна куќа, хумана активност во која се вклучија сите институции и голем број на наши сограѓани.

Ваквото сплотување на нашите хумани сограѓани направи да се чувствувам среќен „татко на градот“.

И покрај малиот буџет со кој располага општината со гордост можам да кажам дека за една година успеав да вратам 21.525.000,00 денари од постоечкиот долг што укажува на тоа дека со одговорно и домаќинско работење и со наменско трошење на финансиските средства со кои општината располага, Демир Капија може да прерасне во место кое ќе биде атрактивно и погодно за живеење. Демир Капија е мало, но прекрасно место , опкружено со природни убавини кои никого не оставиле рамнодушен. Моја задача како градоначалник е да овозможам подобри услови кои ќе привлечат нови инвеститори , што ќе придонесе да се подобри животниот стандард на граѓаните и да се намали трендот на иселување на младите.

Со почит,

Вашиот градоначалник

Лазар Петров“

Picture2.jpg

 

 

opstina-dk-01.jpg

 

koresnica-300x255.jpg

 

opstina-dk-02.jpg

 

 

opstina-dk-03.jpg

 

 

Picture6.jpg

 

Picture1.jpg

Во текот на летниот период беа извршени градежни работи за реконструкција на кровот во подрачното училиште во с.Корешница.

По повод 7-ми Ноември, денот на Ослободувањето на Општина Демир Капија, а за постигнатите остварувања што претставуваат посебен придонес за развој и унапредување на општината за нејзин севкупен напредок и афирмација, Советот на општина Демир Капија донесе одлука Наградата “7-ми Ноември“ за 2018 година да се додели на: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ поради укажаната подршка и одобрување на проекти на општина Демир Капија од областа на заштитата на животната средина и подобрување на условите за живот. Во текот на изминатата година од страна на горенаведеното министерство беа одобрени два големи проекти и тоа:

-          Проект за изградба на канализациона мрежа во с. Чифлик

-          Проект за изградба на базен за вода за пиење во с.Бистренци.

           Признанија се доделуваат на:

1.Винарска Визба ПОПОВА КУЛА Демир Капија поради долгогодишна афирмација и промоција на општина Демир Капија во областа на винскиот туризам и винопроизводството во земјава и во странство. Во текот на своето 13 годишно постоење, винарската визба Попова Кула стана една од најпосетуваните вински дестинации во Р. Македонија, а со тоа и препознатлив симбол на нашата општина.Во истата се вработени 35 лица на неопределено време.

2.Друштво за производство трговија и услуги ГАМА ВИНЕРИ ДООЕЛ Гевгелија - Подружница ВИНАРИЈА ГАМА Демир Капија како најголема инвестиција во изминатата календарска година и реактивирање на најстарата винарија на Балканот.Оваа инвестиција допринесе да се отворат голем број на нови работни места, а со отварањето на угостителските и сместувачки капацитети допринесе за подобрување на туристичкиот потенцијал на општина Демир Капија.

3.  Амбасада на Република Полска која со финансиска подршка од 877.080 денари овозможи да се реализира проектот Подобрување на условите за живот преку унапредување на животната средина, со кој што се придонесе кон Подобрени услови за живот на населението, Намалување на ризиците од појава на заразни болести , Чистење и отстранување на дивите депонии низ атарите на петте населени места во општина Демир Капија,Намалување на отпадот низ улиците во населените места, Зголемување на свеста кај локалното население за заштита и унапредување на животната средина, Зголемување на атрактивноста и потенцијалот на подрачјето за привлекување инвестиции, Создавање услови за креирање на нови работни места во ЈКП Бошава поради зголемениот обем на работа и Подобрување на локалниот економски развој.

4.   Благој Велковски од Канада, со потекло од Демир Капија поради неговата несебична хуманост и помагање на сограѓани и семејства од социјално ранливи категории.Благоја Велковски се покажа како голем хуманитарец, секогаш подготвен преку најразлични видови на донации да им помага на оние на кои тоа им е најпотребно.Во текот на 2018 година г-н Благоја Велковски , во два наврати донираше по 3000 канадски долари кои ги намени за помош на малиот Илија Петков кој имаше потреба од скапа операција и за отпочнување на изградба на куќа за 12-членото семејство Алимови од с.Бистренци. Во тек се и преговори за други донации наменети за институции и граѓани на општина Демир Капија.Сметаме дека овој хуман човек преку својата добротворна работа се покажа како редок хуманитарец, кој заслужи да му оддадеме почит и признание.

Наградите и признанијата ке им бидат доделени на 7-ми Ноември по повод Денот на ослободувањето на Демир Капија на свечената седница која ќе се одржи во Кралската винарија Кралица Марија со почеток во 12 часот.

Општина Демир Капија во наредните 6 месеци ќе ги реализира активностите од проектот “Подобрување на квалитетот на живот во населените места во Oпштината 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА