Импресум

Некатегоризирано
Типографија

емаил: info@rtk.mk

телефон: 078 / 239 - 436

 

Главен и одговорен уредник: Марјан Димитров

Помошник на главен уредник

Новинари:Марјан Димитров

Дописници:Уневски Даниел

Маркетинг:

Фотографија:

Видео:

Хелпдеск: