Пеесетите а особено шеесетите години во Кавадрци е забележана интензивна изградба на општествени и приватни стамбени  објекти.На ова фотографија  од 1959 година е прикажана тековната изградба на зфрадите од  левата страна на улицата „7 Сепември“ кои и денес постојат.

Повеќе артикли...

Подкатегории