Оштината преку оперативата на  „Мулти градба“ од Кавадарци реализира  нов  комунален проект.
Се работи за  улицата „Февруарски поход“ каде е изграден потпорен ѕид од бетонски цигли со намена за стабилизација на земјиштето и проширување на јавно прометната површина од улицата и просторот над ѕидот за влез во куќите.
Проектот се рализира на барање на граѓаните, а со неговата реализација општината реши уште еден проблем кој се провлекува низа години.

Општина Кавадарци продолжува со реализација на проектот за санирање на фасадите на колективните станбени згради во централното градско подрачје, кои се утврдени како објекти од значење за Кавадарци.

Во фаза на релизација е уште еден комунален проект со чија изградба ќе се реши значаен комунален проблем за дел од жителите на улицата „Ѓоре Брушански“.
Општина Кавадарци преку ангажираната фирма Мулти градба гради армирано бетонски потпорен ѕид во должина од 16 метри.
Ова е втора фаза од проектот кој започна да се реализира минатата година. Со изградбата на армирано-бетонскиот ѕид ќе се стабилизира земјиштето, а ќе се дооформи и коловозот на двете улици под и над ѕидот.

Компанијата „Градба промет“ продолжи со градежните работи за изградба на сообраќајно - комуналниот проект кружен тек кај ВВ „Тиквеш“.

Фирмата АС Машини од Кавадарци денеска заврши со изградбата на тротоар на дел од улицата „Ѓоре Брушански“.

Општина Kавадарци преку ЈП „Комуналец“ продолжува со реализација на проектот за изградба на нов зелен пазар на просторот кај „Судската палата“ во новиот центар.

Општина Кавадарци ја реализира наредната фаза од изградбата на проширувањето на Западен булевар.

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“- изгради крак од „Галишка„.

„Се известуваат жителите на Општина Кавадарци дека на 22. јуни 2019 ( сабота ), ќе се врши попрскување против комарци, поради тоа сопствениците на пчелни семејства да ги затворат истите во периодот од 22 часот до 06 часот.“

Ова се наведува во соопштението од Кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев.

Нов комунално сообраќаен проект реализира општината Кавадарци на локацијата Парк „Полана“.

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА