(Видео) Виното-храна или алкохол ?

Кавадарци
Типографија

-Во фаза на расправа се измените на Законите за вино и за земјодлие и рурален развој

Денеска пратеникот во Парлементот Панчо Минов организира Јавна-стручна расправа посветена на актуелните предлог измени на Законит за вино и Законот за земјоделство и рурален развој.

На расправата беа присутни главно лозари но и претставници на Винарии и комбинати кои се заминаваат со производство на вино и преработка на грозја о регионт на Тиквешијата.

Изјава за медиумите :