Стари фотографии на Кавадарци-Кулата во Манастирец 1932 година

Кавадарци
Типографија

 Kулата во село Манастирец

Фотографијата е направена 1932 година.На неа се наоѓаат чевларот Душан Грков со своите другари и селскиот свештеник пред средновековната кула во село Манастирец .