Водоснабдување / Намален притисок од 16 до 21 часот

Кавадарци
Типографија

Се санира линиски вентил на главниот цефковод

Поради санирање на дефект на линиски вентил на главниот цефковод ,  можно е намалување на работниот притисок  во водоводот кој со вода го снабдува населението од град Кавадарци и околните населби.

Поради ова ЈП Комуналец-Кавадрци ги известува потрошувачите на вода  дека денеска од 16 до 21 часот е можно намалување на притисокот во цефките.