JП „Комуналец“/ Се коси тревата покрај коловозите

Кавадарци
Типографија

На овој начин се згоемува бедбедноста и прегледноста на локалните  патишта во Општината

ЈП Комуналец отпочна со косење на тревнатите површини покрај коловозните ленти на  локалните патишта кои водат до селските подрачја и во околината на градот. Истото се извршува со специјално возило Унимог на кој има приклучено косачка токму за таа намена .Истата е  преземена  на  времено користење на фирмата ЈА-МИ- Кавадарци.