Стари фотографии на Кавадарци-Чаршијата 1951 година

Кавадарци
Типографија

Плоштадот во Кавадарци пред 67 години -речиси непропознатлив-од денешна позиција.Спомен за едно време...

Чаршијата во Кавадарци во 1951 година. Во позадината се гледаат, зградата на Дом на културата, дуќаните на Шкартевци, Даневи, хотелот “Југославија“ на Петре Американецот, куќите на Ефтим Апостолов-Џамбазот и Игно Оравечки. Во овој период Кавадарци со електрична струја се снабдува со помош на дизел агрегат, а градот има 7.350 жители.