Стари фотографии на Кавадарци-Воз во Дреново 1917 година

Кавадарци
Типографија

Ретка фотографија од железничката станица, пруга,од возот во село Дреново во 1917 година. Сe работи за пругата Градско-Дреново-Прилеп која  ја изградила бугарската окупаторска армија за потребите на војската во времето на Првата светска војна.