Стари фотографии на Кавадарци-Илинденска

Кавадарци
Типографија
Ретка фотографија од градот Кавадарци  на раскрсницата на централиот дел на центарот:Плоштад ,„М.Хаџивасилев Јасмин „ „7 Септември“ и почеток на „Илинденска„-  која сеуште не е пробиена .
 
 
извор: