/Фото/ Летна експресија на Хаџи Василев

Кавадарци
Типографија

Mладиот ликовен уметник Пане Хаџи Василев по едномесечна работа завршува голем  тeматски  пејсаж . Инаку Хаџи Василев засега не планира изложба за пошироката јавност.