16 песни ставени на ДВД. Ретко издание од ваков тип .Здружението на Пензионери  на Кавадарци  работи посветено на негување на македонската песна и е мешу најдобрите во рамките  на слични Здруженија  кај нас.Ова група  макотрпно дејствува и работата ја круниса со ДВД издание кое заслужува внимание.Промоцијата ја удостои и градоначалникот Митко Јанчев кој рече дека „ Постарите наши сограѓани се погрижиле за издадат носач на звук и видео, со песни кои не треба да се заборават.Тие се пример кој помладите треба да ги следат„.Пензионерите ги поздрави и за нивната работа говореше и Ристо Анѓушев-претседател на ЗП Кавадарци Ристо Анѓушев.

 

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА