Стари фотографии на Кавадарци-Гимназијата во Кавадарци 1956 година

Кавадарци
Типографија

 Зградата на гимназијата во фаза на изградба во 1956 година.

Во прво време во неа беа сместени Шуmарското, Лозаро-винарското и Економското училиште, а со изградбата на новото Шумарско училиште останаа само Гимназијата и Економското училиште. Во неа за овие шеесетина години поминаа повеќе од 10,000 ученици.

 

Петре Камчевски