/Видео/ Кавадарци/ Државен натпревар во гол - бал

Кавадарци
Типографија

Основното училиште  „Гоце Делчев“„ од Кавадарци е домаќин на Државното  првенство на Македонија во Гол-Бал.Здруженијата на 9 друштва на слепи лица од Македонија учествуваат на ова првенство со соодветен број на претставници, и сите ке се борат за добар пласман. На дефилето ги пооздравија домаќинот, претседателот за спорт на Сојузот на слепи лица  на Македонија и директорката на училиштето.