Докторите д-р Ристо Велков (1906-1990 г.) и д-Р Тодор Јосифов (1907-1997 г.)  се основоположници кавадаречкото повоено здравство.На  фотографијата тие седат .Инаку и двајцата работат по ослободувањето во кавадаречката болнива Ристо од 1944 до 1953 кога заминува да специјализира ренгенологија, а Тодор од 1944 до 1948 кога заминал во Скопје каде станал директор на поликлиничката болница. На фотографијата од 1946 година се снимени со болничарите и персоналот на кавадаречката болница.

Петре Камчевски

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА