/Видео/ Дрекслмајер школува 70 ученици - мехатроничари.Предадена во употреба училница во која ке се школуваат и обучуваат кадри

Кавадарци
Типографија

Компанијата  Дрекслмајер во СОУ„Киро Спанџов Брко„  вложи средства во реномирање и опрема за школување на над 70 ученици за звањето мехатроничар применливо во ДММ.На денешната свеченост на која покрај колективот на „Киро Спанџов Брко“ беа и  учениците кои овде ке учат, говореа ген.директор на Дрексмајер Лукас Мирингер,Барбара Гербер одговорната за тренинг и  образование на кадри во ДММ, преставник на Германско-Македонската стопанска комора и директорот на училиштето Драги Ташев.Обезбедени се наставници , и методи за практична настава во ДММ.