/Видео/ Jaнчев “Во урбаните заедници во Кавадарци ке бидат вложени двојно повеќе средства oд лани „

Кавадарци
Типографија

Градоначалникот Митко Јанчев со соработниите ,администрацијата и претставници на ЈП Комуналец, ги продолжија редовните средби со граѓаните на урбаните заедници.Синоќа имаше средба со жителите на УЗ„Задругар„ и „Браќа Досеви„