/Фото/ Децата од Дреново во гости кај градоначалнкот Јанчев

Кавадарци
Типографија
Учениците од подрачното училиште "Страшо Пинџур" во село Дреново денеска се сретнаа со Градоначалникот  Митко Јанчев.Тој им одговараше на младите на сите прашања пов рзани со онавувањето на функцијата и функционирањето на Локалната самоуправа Кавадарци.