Стари фотографии на Кавадарци-Учителите и учениците во село Горна Бошава 1960

Кавадарци
Типографија

Една од најстарите фотографии направени во село Горна Бошава  од серијата бошавски фотографии .Фотосот датира од далечната 1960 година.

На   истата  се  Ристе и Года - Јованови-наставници кои остравија позитивен впечаток на сите генерации ученици  кои се школуваа во селото Горна Бошава.

На  неа се заедно со учениците од V одделение во ОУ ,,Илинден" - Горна Бошава .

Од ФБ профилот на Горна Бошава (Бошавска историја)

(м.ч)