Квалитет на воздухот / 11 јануари-петок

Кавадарци
Типографија

Meрењата се извршени во двете автоматски мерни станици во центарот на Кавадарци и во село Ваташа.

22.jpg