Стари фотографии на Кавадарци-Првиот автомобил

Кавадарци
Типографија

 Еден од првите автомобили во Кавадарци е Фордот на Александар Хаџи Василев во 1931 година. На фотографијата Александар со другарите.

(Петре Камчевски)