Мраз / Интервнции на угорниците

Кавадарци
Типографија

Во врска со состојбата на помалите улици и нивната проодност за сообраќај по  снежните врнежи а особено затоа што истите подмрзнуваат во вечерните и утринските часови, од Зимската служба ,која ова година  го има во надлежност зимското оджување на улиците и патиштата во општината, ни беше одговорено  ,дека нема никаков проблем за интеревенција бидејќи располагаат и со ризла и механизација  но истата ќе дејствува врз основа на налози и укажувања на соодветните комунални и сообраќајни инспектори во Локалната самаоуправа.

Ова од причина што дел од граѓаните имаат потреба нивните улици да се интервенира  и да бидат почесто посолувани со сол и песок, бидејќи по истите многу тешко и,ли воопшти не може да  се изведува сообраќај.Ова е особено прусутнни на угорниците и стрмните улици,во Ваташа и Кавадарци, од каде имаме реакција од граѓаните.

Оттаму пријавите граѓаните да ги пријавуваат до инспекциските служби во Локалнагта самоуправа  или кај својот Општинар.