Во тек е изработка на Техничка документација за изградба на улици во општина Росоман во должина од 2500 метри. Проектот е во соработка со Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој.

 

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА