/Фото / Преку спорт до подобар живот

Кавадарци
Типографија

Преку овој проект на ЕУ подржан од УНДП на сите граѓани со инвалидност или пореченост им се нуди можноста да спортуват во атлетика ,шах и стрелаштво.

Прoектот го подржуваат четири невладини (Граѓански) организации  , а се спроведува во неколку градови на Македонија , меѓу нив и Кавадарци.

Во Библиотеката „Феткин„ вчера се одржа турнирот во шах.Одлична организација и голема масовност. Натпреварите привлекоа голем број натпреварувачи, а целта беше во нив да се вклучат и здрави лица. Здравите играа шах со лицата со попречености.

Проектот „Преку спорт до подобар соживот“ е имплементиран од Сојузот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци во партнерство со граѓанските организацииПрогресс Плус Кавадарци, Инфо Сега Кавадарци и Коалиција на младински организации Сега од Прилеп, во Библиотека „Феткин“ .Вчера се одржа првиот натпревар за инклузија на лица со физичка попреченост. Одлична организација и голема масовност. Целта на овој шест месечен проект е лицата со попреченост да се отргнат од маргините на општествениот живот,нагласуваќи ги своите силни страни.

По успешно спроведените инфо денови и едукативни работилници за млади од средните училишта и спортките клубови од Кавадарци, натпреварот во шах е првиот од серијата натпревари кои следуваат. На шаховскиот натпревар учествуваа 10 лица со попреченост и 10 лица без попреченост.Најдобар  беше Јанче Сакалиев втор Миле Атанасовски и трет Богоја Јошев. Во периодот што следува се очекуваат уште натпреварите во пинг-понг,атлетика и стрелање.

Проектот е финансиран од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан – ReLOaD, финансирана од Европската унија (ЕУ) , а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

-„Голема благодарност до УНДП и сите невладини Здруженија кои помагаат да се одржи ова и другите натпреварувања. Се недевам дека  ке го завршиме добро проектот, а исто така и остранатите спортски напреварувања ова пролет во атлетика и стрелаштво. Масовноста беше голема“ вели Николчо Делов претседател на Сојузот за спорт на лица со попречености-Кавадарци.

20190210_121942.jpg

122223.jpg001122.jpg1122333.jpg