(Видео) Инкубатор за органско пчеларство ВИТАЧ

Кавадарци
Типографија

Денеска и утре во Кавадарци се одржува работилница ,или Инкубатор за органско пчеларство кој се спроведува во рамките нa Регионалнната програма за локална демократија „Западен  Балкан - ReLOaD , која е финансирана од ЕУ а ја спроведува  Програмата  за развој на Обединетите нации (UNDP).