Нашите ученици освоија повеќе награди на регионалниот натпревар по математика ко се одржа на 13 април 2019

Ова е списокот на наградените :

1. Бошко Бошков 9 одд I награда

2. Мајкл Георгиевски 9 одд I награда

3. Марика Георгиевска 6 одд I награда

4. Божидар Давидовски 5 одд I награда

5. Димитар Алексов 5 одд I награда

6. Кирил Василев 6 одд II награда

7. Петар Дамов 4 одд II награда

8. Иван Мркев 8 одд III награда

9. Љупче Стојановски 6 одд III награда

10. Кристина Илова 6 одд III награда

11. Никола Касапинов 5 одд III награда

12. Горазд Митрев 5 одд III награда

13. Златко Мазев 7 одд Пофалница

14. Марија Манева 7 одд Пофалница

15. Томе Ѓондев 8 одд Пофалница

16. Илина Димова 8 одд Пофалница

17. Анастасија Ристовска 8 одд Пофалница

18. Николов Мартин 6 одд Пофалница

19. Апостол Рамов 4 одд Пофалница

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА