На 13 август 1943 година , во месноста “Калница“, близу Кавадарци од страна на соработник на бугарскиот фашистички окупатор е убиен Тоде Хаџи Тефов-Шустри, постариот брат од браќата Хаџи Тефови.

Oд 28 до 30 мај во селото Бегниште се одржала реонска конференција, на која присуствувале 60 претставници на скоро сите села од Тиквешијата. Оваа конференција добива карактер на конгрес на кој била донесена одлука за кревање на Тиквешкото востание.

Повеќе артикли...