Oд 28 до 30 мај во селото Бегниште се одржала реонска конференција, на која присуствувале 60 претставници на скоро сите села од Тиквешијата. Оваа конференција добива карактер на конгрес на кој била донесена одлука за кревање на Тиквешкото востание.

Повеќе артикли...