Порталот www.rtk.mk oд денеска во соработка со Петре Камчевски и Музеј Галеријата од Кавадарци започнува да објавува нова рубрика:потсетување на настани од минатото на Кавадарци и другите населени места во Тиквешијата.

 

На фотографијата е прикажана чаршијата во Кавадарци со црквинската улица. фотографијата е снимена во 1914 год. за потребите на студијата Тиквеш и Раец од д-р Воислав Радовановиќ.

Од фототеката на Музеј-галерија

избор Петре Камчевски

Повеќе артикли...