На денешен ден во Тиквешијата

На денешен ден
Типографија

 

Атанасов е прва жртва на фашизмот од Тиквешијата

На  13 јули 1941 година кај селото Горни Дисан убиен е Диме Поп Атанасов од страна на соработник на бугарскиот окупатор.Тој е  првата жртва на фашизмот во овој крај. Поп Атанасов е член на СКОЈ од 1940 година и член на неговиот Месен комитет. Во пролетта 1941 година бил назначен за секретар на читалиштето во Кавадарци. Активно го прифаќа повикот на Месниот и Воениот комитет на Кавадарци за прибирање на оружје, муниција и воен материјал.