Владимир Темков во своите слики како да сака да ги соочува и смирува спротивностите, всушност, тој најмногу инсистира на тоа. Во контрастот на мртвата и живата природа, тука се и заоблените, елиптични форми, од чии јарки бои најчесто проличуваат птици - разнобојни, молчаливи, разлетани, разгракани... И тие се во судир со светот околу себе, со реалноста, па час се на небото а час се на земјата, час летаат и прелетуваат, а час стојат неподвижно и статираат. Впрочем, како и луѓето.

             Ова лето и есен Владимир Темов учествуваше на неколку ликовни колонии и приреди две изложби во Турција и Србија.Тоа беше повод да се сретнеме и да поразговараме за неговиот творечки миг.

              Повеке во видео прилогот: