120 дечиња денеска израдува градоначалникот на Неготино, Тони Делков. Во Дисан, Тимјаник, Пеплиште, Криволак, Војшанци, Црвени брегови и Тремник, тој   подели новогодишни  пакетчиња

Повеќе артикли...