(Видео) ТВ Запис за село Војшанци

Неготино
Типографија

Селото има стотина „живи“ куќи и околу 400 жители.