НОЌЕН ЖИВОТ - „Street Bar“ (фотогалерија) ПЕТОК 04.11.2016