НОЌЕН ЖИВОТ - „Street Bar“ (фотогалерија) ПЕТОК 11.11.2016