Росоман: Започна изградбата на патот Градско-Прилеп

Росоман
Типографија

Изведувач на работите е италијанска фирма

 

Започна подготовката за изградба на експесниот пат Градско – Прилеп.патот   поминува низ

 на општина Росоман. Претставници од Италијанската фирмата “Тирена скави” изведувач на работите, претставници на супервизорот од “ЕГИС и ХИЛ” француско-американски конзорциум како и претставници од локалната самоуправа на општина Росоман ,предводени од градоначалникот Бранко Јанев,, извршија увид на состојбата на патната мрежа во општината, која во иднина ќе се користи како помошна во изградбата на новиот експресен пат. Увидот се врши со цел по завршувањето на изградбата, патната мрежа да биде вратена во првобитна состојба.