Росоман: Потпишан Договор за изградба на крак од атмосферска канализација

Росоман
Типографија

Подобрување на комуналната инфраструктура преку финализирање на каналот за отпадни води во општина Росоман

Денеска беше потпишан договорот помеѓу градоначалникот на Општина Росоман Бранко Јанев и Раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Марко Колев за проектот “Подобрување на комуналната инфраструктура преку финализирање на каналот за отпадни води во општина Росоман”.Проектот е аплициран до Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој за 2018 година.Тендерот за изградба на проектот се очекува да биде распишан наредните денови а по неговото завршување ќе започнат градежните активности.