Една од централните улици улици во Кавадарци

Дел од Подцрквинското маало, улицата “Пано Мударов“ со куќите на Чејкови, Сапунџиеви, Мукаетови, Гуреви, Мицајкови, а во позадината е црквата Св. Димитрија. Во преден план стариот автобус што го возеше чи Ѓоре Грозданов. Фотографијата е од 1957 година.

Петре Камчевски-Кавадарци

МЕСТО ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА