Росоман / Ке се гради локалниот пат до село Мрзен

Росоман
Типографија

Изградбата на патот ја финасира Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој

Потпишан е договорот за доизградба на локалниот пат до село Мрзен помеѓу градоначалникот на општина Росоман Бранко Јанев  и - Златко Митрев од име на изведувачот на градежните работи - фирмата  Ми Комерц.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој а кофинансиран од општина Росоман.

Вкупната сума на инвестицијата е 3.401.173 денари.