(Видео) Зимски спортски радости

Спорт
Типографија

Се работи за проект , на ФФМ,кој е наменет за основните училишта во Македонија. Во Кавадарци учествуваат четири училишта.ЗА манифестацијата говори професорот по физичко и здравественo воспитување Милан Колев- претседател на Сојузот за училишен спорт -Кавадарци.