ОД АРХИВАТА НА РТК - ИФТИМ ПЕТРОВ

ОД АРХИВАТА НА РТК

Од Архивата на РТК, ви нуди средба со еден од најстарите, фотографи од Кавадарци (малку познат во јавноста) Ифтим Петров.Кога е снимена емисијата 1999  година, во атељето на покојниот фотограф Ристо Чачков тој имаше 89 години. Неговиот спомени за занаетот се драгоцени особено кој знае да ги цени . Автор на емисијата е новинарот Маријана Пешиќ.