ОД АРХИВАТА НА РТК - Уметност што изумира- Грнарство

Од Архивата на РТК - Уметност која изумира - Грнарство

Грнарството во Кавадарци , за жал е изумрен занает.Официјално кај нас не работи ниту еден занаетчија-грнчар.Овие  производи , најчесто за Духовден, можат да се купат на Градскиот пазар, но не така одамна  можеа да се набават кај грнчарот Томе Пешиќ-последниот грчар.За него 2002 година, направивме  видео запис .Архивата на РТК ве води во светот на глината и човековата дарба , како од кал се прават корисни работи за домаќинствата  ...