Горан Јованов-музичар : „Музиката ми е во крвта“

Горан Јованов од Неготино веке 20 години е присутен на нашата музичка естрада.

Свири а повеке пее македонски песни, но и друга музика која е популарна.Настапува и на фестивали, а често можеме да го слушаме на настапи во Кавадарци и Неготино.Зборува за музиката денес,како да  негуваме македонската музика...