Го живеам мојот сон

Елизабета Златева е единствена жена возач во шпедиција во Кавадарци, и една од ретките во Македонија.Приказната за неа е интересна, позитивна и едиствена,полна со оптимизам и самодоверба.Пораката на крајот на документарната репортажа открива која  е нејзина животна фолозофија.