Oд Архивата на РТК : Трстеник-село без црква

Eмисија снимена 2000 година во село Трстеник, дотогаш без црква.Пред 18 години во селото имало живеачка, главно од земјоделие . но и услов за тоа.Денешните жители можат да споредат каква е разликата тогаш и сега.