(Видео) Берба и откуп на грозје 2017

2017 година за лозарите беше лоша година; Измрзнувања на стартот,потфрлувањена родот,ниски откупни цени на она што беше обрано, и сеуште релативно несреден откуп.Некои состојби полека започнаа да се средуваат.Лозарите се надеваат дека виното ке биде прогласено за храна, со измените на новиот Закон за вино така неговата улога,значење  и цена би биле поповолни отколку досега.