/Видео/ Моето село Вoјшанци

Село Војшанци се наоѓа во Општина Неготино.Во него живеат и престојуваат селани кои ја пронашле смислата на животот за нив. Се заминаваат со лозарство и градинарство а некои едноставно живеат овде за да уживеат во родните огништа и природата.